Obaveštenje za studente A1 smera

Pismeni ispit iz predmeta Verovatnoća i statistika kod prof. Danijele Rajter Ćirić održaće se 22.9. u 9h na DMI.