Usmeni ispiti kod Prof. D. Rajter-Ćirić

Usmeni ispiti u oktobarskom roku kod Prof. dr Danijele Rajter-Ćirić iz Verovatnoće (M0, M1 i M2 smer) i Stohastičke analize održaće se u subotu, 12. oktobra 2013. godine u 9.00 časova na Departmanu za matematiku i informatiku.