Usmeni ispit iz Numeričke analize 1 za M3 i M4 smer

Usmeni iz Numeričke analize 1 za M3 i M4 smer u oktobarskom roku
će biti održan 21.9. u 10h, RC2 i 2.10.(tačno vreme će biti
naknadno objavljeno). Možete izaći samo u jednom od ponuđenih
termina. Oni koji žele da izađu 21.9, treba da se jave mejlom na
katarinav@dmi.uns.ac.rs najkasnije u utorak 19.9.