Usmeni ispit iz predmeta Analitička geometrija, Projektivna geometrija i Nacrtna geometrija

Usmeni ispit iz predmeta Analitička geometrija,Projektivna geometrija i Nacrtna geometrija održaće se 26.9. u 10:00h u kabinetu 45.