Usmeni ispiti kod prof. Nataše Spahić u aprilskom ispitnom roku

Usmeni ispit iz predmeta u aprilskom ispitnom roku: 1. Revizija, 2. Matematičke osnove ekonomije i 3. Računovodstvo će se održati 06.04.2015. u 16:30 u sali 65.