Ispiti iz predmeta SPA3, Istorija matematike i Istorija informatike

Ispiti iz predmeta SPA3, Istorija matematike i Istorija informatike kod  prof. dr. Djure Paunića u septembarskom ispitnom roku će biti održani 06.09.2017. u 10h.