Promene u rasporedu ispita

Pismeni deo ispita iz Numeričke analize 2 za studente MA smera biće održan 18.6. u 13h (a ne u 16.30h kako je ranije bilo objavljeno u rasporedu).