Pravila za produženi septembarski rok

U produženom septembarskom roku za predmete gde je pismeni ispit predispitna obaveza
(prvo se polaže pismeni ili kolokvijum, pa se polaže usmeni) nije moguće polaganje pismenog, već se može polagati samo usmeni ispit.

Pismeni ispiti mogu da se polažu za predmete gde je pismeni ispit i završni ispit. Studenti koji su studirali po planu od 2005. ili ranije takođe mogu da polažu pismeni, ali prethodno obavezno moraju da se jave predmetnom nastavniku.


Polaganje pismenih ispita će se održati 6. oktobra od 17 časova u amfiteatru 1.