Popravni kolokvijum iz Finansijske matematike 1

Termini za popravni kolokvijum iz Finansijske matematike I su ponedeljak, 1.9.2014. i petak, 5.9.2014. Studenti mogu da izaberu samo jedan od ova dva termina i u obavezi su da do 25.8.2014. prijave izlazak na kolokvijum na mail goran.radojev@dmi.uns.ac.rs, sa naznakom u kom terminu će ga polagati i koji/koje kolokvijum(e) popravljaju.