Popravni kolokvijum iz Programiranja i numeričke matematike (za studente fizike)

Popravni kolokvijum iz Programiranja i numeričke matematike (za studente fizike) će se održati u ponedeljak, 1.9.2014. u RC 10 od 9h. Studenti prijavljuju izlazak na kolokvijum do 25.8.2014. na mail goran.radojev@dmi.uns.ac.rs, sa naznakom koji/koje kolokvijum(e) popravljaju.