Pismeni ispiti u martovskom roku za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije

Pismeni ispiti u martovskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u petak, 28. 2. 2020. godine u 15 h u amfiteatru 7 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.