Dodatni oktobarski rok

Na NN Vecu fakulteta odobren dodatni oktobarski ispitni rok u kom je moguće polagati samo ispite, a ne i predispitne obaveze. Polaganje ispita koji se polažu pismeno, kao i polaganje pismenog dela ispita za studente koji studiraju "po starom" će biti organizovano u utorak, 11.10.2016. od 11 do 14h, u amfiteatru V. Usmeni ispiti su od 13-15. oktobra 2016.