Vanredni ispitni rok-Oktobar 2

Na NN Vecu fakulteta odobren je dodatni oktobarski ispitni rok, studenti Departmana za matematiku i informatiku  mogu polagati samo ispite, a ne i predispitne obaveze.Izuzetak od ovog pravila je  predmet Teorijske osnove informatike 1 za koji je doneta odluka na  Vecu Departmana  da se za njega organizuje i dodatni popravni test. Prijava ispita je 10. i 11. oktobra 2017. godine.Ispitni rok ce se održati od 12-14. oktobra 2017. godine.