Ispit iz predmeta Osnovi digitalne elektronike

Izlazni kolokvijum iz predmeta Osnovi digitalne elektronike održaće se  26.08.2014. u 10.00 časova u lab 24 na prvom spratu Departmana za fiziku.

 

Termini ispita u septembarskom i oktobarskom roku iz predmeta Osnovi digitalne elektronike kod prof.  dr Zorana   Mijatovića su:

- 18.09.2014. u 10.00 casova u lab 24 na  prvom spratu Departmana za fiziku (septembarski rok)

- 29.09. u 10.00 u lab  24 na prvom spratu Departmana za fiziku (oktobarski rok)