Praktični deo ispita iz Numeričke analize 2

Studenti koji izlaze na praktični deo ispita iz Numeričke analize 2 potrebno je da se prijave do 27.8.2014. na mail milena.kresoja@dmi.uns.ac.rs.