Ispit iz Matematičkih osnova ekonomije

Ispit iz Matematičkih osnova ekonomije kod Prof. dr Nataše Spahić održaće se 15. aprila 2013. godine u sali 15 u 16.00 časova.