Popravni kolokvijumi iz Matematičkih modela u ekonomiji

Popravni kolokvijumi iz Matematičkih modela u ekonomiji održaće se 3.9.2014. u 13:00 u A1. Studenti prijavljuju izlazak do 27.8.2014. sa naznakom koji kolokvijum popravljaju na mail milena.kresoja@dmi.uns.ac.rs.