Kolokvijum iz Finansijske matematike 1

Zbog usmenog iz Algebre 2, popravni kolokvijum iz Finansijske matematike 1 će u ponedeljak 16.9. početi u 11.30h. Raspored grupa će biti objavljen na oglasnoj tabli.