Raspored kolokvijuma u zimskom semestru 2013-2014

Objavljen je raspored kolokvijuma za zimski semestar 2013. godine na Departmanu za matematiku i informatiku. Objavljeni su termini 2. kolokvijuma.

Zadnja izmena 16.1.2014.