Julski ispitni rok za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije

Ispit za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije će se u julskom ispitnom roku održati u ponedeljak 3. jula 2017. godine u 17.00 časova u Amfiteatru 1 na DMI. Student je obavezan da prijavi mailom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.