Izlazni kolokvijum iz predmeta Osnovi digitalne elektronike

Izlazni kolokvijum iz predmeta Osnovi digitalne elektronike bice odrzan 13.01.2015. u 10:00 casova u lab 24 na Departmanu za fiziku.

 

Termini za ispite za informatičke smerove iz predmeta Osnovi digitalne elektronike:

 

januar : 20.01.2015. u 10:00 casova u lab 67, IV sprat DF.

 

februar: 09.02.2015. u 10:00 casova u lab 67, IV sprat DF.

 

april:   07.04.2015. u 9:00 casova u lab 67, IV sprat DF.