Ispit iz predmeta "Istorija matematike"

U januarskom ispitnom roku ispit iz predmeta "Istorija matematike" će se održati

 

28.01.2019. (ponedeljak) u 11h u sali 15 u prizemlju (u starom delu zgrade). 

Predmetni nastavnik dr Djura Paunić