Pismeni ispiti u julskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005 i ranije

Pismeni ispiti u julskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u utorak 3. jula 2018. godine u 14 časova u A1 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.