Ispiti u novembarskom ispitnom roku za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije

Pismeni ispiti u novembarskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u subotu, 2. novembra 2019. godine u 10h u sali 61 na DMI. 
Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.