Ispit iz Parcijalnih diferencijalnih jednačina

Pismeni deo ispita iz Parcijalnih diferencijalnih jednačina održaće se u subotu, 1. marta 2014. godine sa početkom u 9h. Mesto održavanja je Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta. Vežbanke će biti obezbeđene.