Ispit iz predmeta Istorija matematike

U aprilskom ispitnom roku ispit iz predmeta Istorija matematike će se održati 24.04.2018. (utorak) u 10h u kabinetu 26/II (stari deo zgrade).
Predmetni nastavnik dr Djura Paunić