Eventualni usmeni i upis ocena kod prof. dr N. Pušić

Eventualni usmeni i upis ocena u produženom oktobarskom roku iz predmeta Analitička geometrija, Projektivna geometrija i Nacrtna geometrija kod prof. dr N. Pušić održaće se 9.10. od 10:30 do 11:30 u kabinetu 45.