Apsolventski rok - Novembar 2016


Novembarski apsolventski ispitni rok, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, će se održati u subotu 19. novembra 2016. godine u 10.00 časova u amfiteatru V na DMI. Student je obavezan da prijavi mailom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.