Apsolventski rok - Novembar 2015

Novembarski apsolventski ispitni rok, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, će se održati u subotu 7. novembra 2015. godine u 10.00 časova u amfiteatru VII na DMI. Student je obavezan da prijavi mailom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.