Za studente programa MB – ucešće na ECMI Modelling week

Studenti master studijskog programa Primenjena matematika koji su zaintresovani da učestvuju u nedelji modeliranja u organizaciji ECMI-ja (ECMI Modelling week) treba da se do ponedeljka, 10. aprila, jave na email rajter@dmi.uns.ac.rs

Nakon toga će komisija odabrati predstavnika koji će učestvovati. Departman za matematiku i informatiku ne snosi troškove studenata, već zainteresovani studenti treba da apliciraju za finansijska sredstva kod domaćina (Finaca) ili kod pokrajine ili da eventualno snose sami deo troškova (ako mogu).

 

Više informacija o ECMI nedelji modeliranja može se pronaći na sajtu:

http://www.mafy.lut.fi/ECMIMW2017/index.php?page=registration