Stručna praksa u kompaniji TIAC

TIAC je softverska kompanija osnovana 2004. godine u Novom Sadu. Za 12 godina postojanja, TIAC kompanija je stekala veliko iskustvo na međunarodnim tržištima (Danska, Norveška, Velika Britanija, Italija, Slovenija, SAD, Nemačka, Kanada, Australija, Austrija, Bosna i Hercegovina, i Hrvatska) sa preko 100 uspešno realizovanih  projekata u različitim oblastima kao što su: web razvoj, finansije, transport, vlada, nevladine organizacije,petrohemijska industirja i dr. Firma je specijalizovana u tri glavne tehnologije: Microsoft, Java i PHP.

Primarna vizija kompanije TIAC je posvećenost u potrazi najbolje inženjerske prakse i metoda za razvoj visoko kvalitetnog softvera u pružanju usluga za naše klijente. Podsticanje dobre i bliske komunikacije sa našim klijentima je ključ uspeha u upravljanju uzajamnog razumevanja i poverenja.

TIAC je firma sa jakim timom sposobna da ispuni visoke zahteve u razvoju softvera i poslovnog outsourcing-a.

Pozivaju se zainteresovani studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji su upisali četvrtu ili petu godinu redovnih studija, a koji žele da rade informatički projekat, seminarski radi, bečelor ili master rad koji uključuje praktično sve obasti softverskog inžinjeringa. Na ovaj način se studentima omogućuje sticanje praktičnih visokotehnoloških znanja iz oblasti koju studiraju.

Pri izradi nekog od navedenih projekata/radova, studentima će biti dodeljen mentor sa PMF-a.

TIAC pored izrade pomenutih projekata i radova obezbeđuje:

  • Studentsku praksu,
  • Stipendije (različiti nivoi stipendiranja u zavisnosti od nivoa angažovanja i znanja studenta).

Sve ove aktivnosti podrazumevaju da će studenti koji su zainteresovani i koji pokažu odgovarajući nivo znanja i veština biti zaposleni u TIAC kompaniji nakon završetka studija gde bi primenjivali znanja stečena na studijama upotpunjena sa znanjima stečenim na izradi gore pomenutih radova i projekata.

Više informacija se može naći na sajtu kompanije www.tiacgroup.com/tiac-praksa-2016/

Pitanja, dodatne informacije i prijave treba poslati mejlom na adresu internship@tiacgroup.com