Rang liste kandidata za upis na osnovne akademske studije

Rang liste kandidata za upis na osnovne akademske studije su objavljene na portalu na kom su vršene prijave: https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/prijemniRangListe