KONKURS ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NOVOM SADU OTVARA K O N K U R S ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU.


KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8. DECEMBAR 2017. godine.


Uslove Konkursa i način podnošenja prijave možete preuzeti iz dokumenta: PMF KONKURS ZA PRAKTIKANTA_NOVEMBAR 2017

 

Kontakt imejl za eventualna pitanja: gordanav@uns.ac.rs

 

Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu