Program Matematičkih subota za 28. 10.

Program Matematičkih subota za 28. 10.

10.00. dr Ratko Tošić: Matematičke igre

12.00. dr Maja Pech: Kombinatorika u poseti muzeju

 

Više...