Program Matematičkih subota za 21.10.

Program Matematičkih subota za 21.10.

10.00. Gavrilo Milićević: Holova teorema
12.00. dr Mirjana Mikalački: Kombinatorne igre