Program Matematičkih subota za 18.11.

Program Matematičkih subota za 18.11.

 

10.00. Kristina Ago: Razni problemi iz oblasti kombinatorike na rečima
12.00. Anna Slivkova: Princip uključenja-isključenja.

 

Više informacija...