Program Matematičkih subota za 17.02.

10.00. Kristina Ago Balog: Diofantske jednačine 1


Na ovom predavanju posmatraćemo jednačine čije rešenja tražimo u skupu celih (ponekad prirodnih, racionalnih) brojeva. Postoji nekoliko metoda koji mogu biti korisni pri rešavanju takvih jednačina. Pokazaćemo kako može pomoći ako datu jednačinu posmatramo po zgodnom modulu. Drugi metod koji ćemo prezentovati je takozvani metod beskonačnog deljenja.


12.00. Samir Zahirović: Diofantske jednačine 2


Razmotrićemo još nekoliko raznovrsnih metoda za rešavanje diofantskih jednačina.