Program Matematičkih subota za 03.03.

Program Matematičkih subota za 03.03.

 

10.00. Kristina Ago Balog: Diofantske jednačine 1

12.00. Samir Zahirović: Diofantske jednačine 2