Program Matematičkih subota za 25. 11.

Program Matematičkih subota za 25.11.

 10.00. dr Boris Šobot: Geometrijska mesta tačaka 1.

 12.00. Vlado Uljarević: Geometrijska mesta tačaka 2.

 Više informacija...