Objavljene su preliminarne rang liste

Objavljene su preliminarne rang liste na ePMF portalu.

 

Također je istaknut raspored upisa primljenih kandidata.