Praksa u kompaniji "Methods2Business"

Holandska kompanija koja radi u Novom Sadu, Methods2Business, traži studenta master
studija primenjene matematike (završna godina ili preostao samo master rad) za praksu - dalje mogućnosti su otvorene... Kompanija se bavi "uzgojem" ruža u smislu formiranja novih sorti, imaju kancelariju u Novom Sadu i ružičnjak u Temerinu.


Zadatak za studenta na praksi uključuje formiranje baze podataka i nakon toga statističke analize - radi se o osobinama različitih sorti ruža. Potrebno je neko znanje (ili bar volja da se stekne znanje jako brzo) o bazama podataka i znanje statistike. Potrebna je i volja da se nauči nesto o uzgoju ruža da bi se zadatak na praksi mogao dobro obaviti. Postoji mogućnost kontakta sa univerzitetima i kompanijama u Holandiji sa kojima firma saradjuje ukoliko obe strane (i student i kompanija) budu zadovoljne rezultatima saradnje.


Zainteresovani studenti treba što pre da se jave prof. Krejić radi obezbedjivanja kontakta sa kompanijom. Izbor studenta za praksu je stvar kompanije.