Potpisan ugovor o saradnji između IT kompanija i PMF-a

SAOPŠTENJE

 

Dana 30.05.2017. godine u Novom Sadu zaključeni su sporazumi o saradnji između:

 

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 3, s jedne strane i sledećih IT kompanija:

 

 1. ACME Software DOO, sa sedištem na adresi Miroslava Antića 7, 21000 Novi Sad,
 2. BCool IT doo, sa sedištem na adresi Sime Šolaje 15, 25000 Sombor, ogrankom u Marka Miljanova 22 5/21, 21000 Novi Sad,
 3. DIGITAZ INFORMATION TECHNOLOGY DOO, sa sedištem na adresi Laze Nančića 2-L5, 21000 Novi Sad,
 4. Execom doo, sa sedištem na adresi Bulevar vojvode Stepe 50, 21000 Novi Sad,
 5. Execom Nord doo, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 4, 24000 Subotica,
 6. LighSoft DOO, sa sedištem na adresi Danila Kiša 20, 21000 Novi Sad,
 7. QA Cube doo, sa sedištem na adresi Futoški put 93b, 21000 Novi Sad,
 8. Rendered Text, sa sedištem na adresi Svetozara Miletića 10, 21000 Novi Sad,
 9. SIMPLE TASK DOO, sa sedištem na adresi Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad,
 10. Sixsentix doo, sa sedištem na adresi Futoški put 93b, 21000 Novi Sad,
 11. SYNECHRON SRB DOO, sa sedištem na adresi Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad,
 12. The Logos Vision Doo, sa sedištem na adresi Podgorička 8, 21000 Novi Sad,
 13. Vivify Ideas doo, sa sedištem na adresi Stanoja Glavaša 47, 21000 Novi Sad,
 14. Yu Spin d.o.o., sa sedištem na adresi Ilariona Ruvarca 10, 21000 Novi Sad,

 

sa druge strane, sa svakom od kompanija pojedinačno.

 

U toku su dogovori oko potpisivanja sporazuma sa još nekoliko IT kompanija.

 

Predmet ovog Sporazuma jeste uspostavljanje dugoročne saradnje na poslovima od zajedničkog i opšteg interesa, u cilju ostvarivanja i obezbeđivanja jedinstva obrazovne, naučnoistraživačke i stručne delatnosti. Poseban akcenat postavljen je na regulisanje prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa upućivanjem na stručnu praksu i izvođenjem stručne prakse studenata PMF-a, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, koja se realizuje u prostorijama navedenih kompanija.

 

PMF potpisivanjem ovog Sporazuma želi da omogući najboljim zainteresovanim studentima, informatičkih osnovnih i master studija:

 

 • sticanje praktičnih znanja;
 • praktičnu nastavu;
 • rad na različitim projektima koji su u okviru njihovog programa studiranja;
 • sticanje još šireg obrazovanja i bolju perspektivu;
 • materijalnu podršku tokom studiranja;
 • mogućnost zaposlenja u navedenim kompanijama nakon završetka studija i/ili prakse;

 

Kompanija će u skladu sa svojim mogućnostima omogućiti studentima informatičkih studijskih programa PMF-a:

 

 • stipendije određenom broju studenata osnovnih studija, svake godine tokom trajanja ovog Sporazuma;
 • stipendije određenom broju studenata master studija, svake godine tokom trajanja ovog Sporazuma;
 • stručnu praksu određenom broju studenata, svake godine tokom trajanja ovog Sporazuma;
 • pomoć studentima prilikom rada na različitim projektima koji su u okviru njihovog programa studiranja i koji su u vezi sa osnovnom delatnošću kompanije;
 • učešće u različitim radionicama određenom broju studenata;
 • različite obuke, treninge i sl. određenom broju studenata;
 • mentora prilikom obavljanja stručne prakse, rada na projektu ili izradi elaborata u prostorijama ko0mpanije.

 

Broj studenata osnovnih i master studija koji će dobijati stipendije od firme zavisiće od finansijskih mogućnosti kompanije.

 

Broj studenata koji je će obavljati stručnu praksu u kompaniji, određivaće kompanija u zavisnosti od raspoloživih mogućnosti u datom trenutku.

 

Stipendistima i studentima koji su se najbolje pokazali prilikom obavljanja stručne prakse, kompanija može po završetku školovanja ponuditi posao koji odgovara njihovom obrazovanju i stečenom praktičnom znanju.

 

Potpisan ugovor o saradnji Potpisan ugovor o saradnji