PMF i Erste banka potpisali sporazum o saradnji

Sporazum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta i Erste Banke, svečano je potpisan 17.12.2015. godine u kabinetu dekana na PMF-u. Ugovor su potpisali dekan PMF-a, prof.dr Milica Pavkov Hrvojević i direktorka HR-a u ERSTE banci Andrea Brbaklić.

 

„Povezivanje nauke sa privredom i industrijom, a u funkciji strategije razvoja zemlje je jedan od  primarnih zadataka Prirodno-matematičkog fakulteta. Fakultet konstantno radi na ugovaranju naučne i tehničke saradnje sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu jer, prava provera naučnih rezultata može biti postignuta tek kada oni nađu svoje mesto u privrednom razvoju zemlje.“ rekla je prof. Pavkov Hrvojević tom prilikom.

 

Vrlo je značajno omogućiti mladim ljudima, budućim stručnjacima, u konkretnom slučaju, iz oblasti primenjene matematike, stručnu praksu u okviru velikih i uspešnih preduzeća, koja će im omogućiti uvid u dešavanja "na terenu". Ovakvo povezivanja naučnih insitucija i privrednih subjekata otvara vrata budućeg zaposlenja za studente ovih smerova, kao i sigurnost preduzeća da za stručnu praksu i možda stalni angažman, obezbedi kadrove koji imaju najkvalitetnije školovanje i edukaciju.

 

ERSTE Banka je već prepoznatljiva kao društveno odgovorna i kompanija uvek spremna za saradnju. “Već dugi niz godina sarađujemo sa fakultetima i omladinskim organizacijama i pružamo podršku mladima da kroz praksu u različitim službama banke osnaže svoje veštine i znanja stečena na fakultetu. Sa druge strane, naše iskustvo je da se zaposleni uvek raduju kada nam dolaze mladi ljudi, jer oni uvek donose jednu posebnu energiju i kreativnost, što nam svima zajedno olakšava svakodnevni posao”, izjavila je Andrea Brbaklić, direktorka Službe ljudskih resursa i Službe komunikacija u Erste Banci.

 

Prof. dr Danijela Rajter Ćirić, zamenik direktora Departmana za matematiku i informatiku, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević dekan PMF-a, Miloš Macut, Direktor Regionalnog centra Novi Sad Erste banke i Marijana Pavlović Direktor Poslovnog centra Cara Lazara Erste banka.

Prof. dr Danijela Rajter Ćirić, zamenik direktora Departmana za matematiku i informatiku, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević dekan PMF-a, Miloš Macut, Direktor Regionalnog centra Novi Sad Erste banke i Marijana Pavlović Direktor Poslovnog centra Cara Lazara Erste banka.