Novi konkurs u okviru ERAZMUS MUNDUS programa akademske mobilnosti "SUNBEAM" za POSTDOKTORANTE

Otvoren je treći poziv za postdoktorske mobilnosti u okviru SUNBEAMprograma. Na raspolaganju je deset stipendija u trajanju od 6 meseci, a mesečna stipendija iznosi 1800 evra.

 

Poziv se fokusira na oblasti koje su usko povezane sa četiri stuba Strategije Evropske unije za Jadransko-jonski region. Kompletna akademska ponuda dostupna u okviru ovog konkursa nalazi se na sledećem linku.

 

Detaljne informacije o procesu prijavljivanja: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/apply-now

Krajnji rok za podnošenje prijava je 12. jul 2017.