Dodela godišnje nagrade „Najbolji mladi naučnik“

Prirodno-matematički fakultet poziva sve zainteresovane da podnesu prijave za dodelu godišnje nagrade „Najbolji mladi naučnik“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja se dodeljuje povodom obeležavanja dana Fakulteta, 22. maja, za izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada kandidata u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

Nagradu čine Plaketa i novčani deo nagrade. Novčani deo nagrade dodeljuje se u svrhu naučnog usavršavanja odnosno učešća na naučnim konferencijama u zemlji ili inostranstvu, po izboru dobitnika, u iznosu do 500 evra u dinarskoj protitvvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrade.

 

Kandidati za Nagradu moraju da ispune sledeće uslove:

 

  • da su u radnom odnosu na Fakultetu
  • da imaju zvanje doktora nauka
  • da od datuma odbrane doktorata nije prošlo više od 5 kalendarskih godina (odnosno da je doktorat odbranjen nakon 01.01.2012. godine)
  • da danom isteka roka za konkurisanje nisu navršili 35 godina života
  • da imaju karton u CRIS bazi
  • da prethodno nisu bili dobitnici ove Nagrade.

Kriterijum za dodelu nagrade je naučno-istraživački doprinos kandidata u poslednjih 5 kalendarskih godina (posebno u godini za koju se nagrada dodeljuje).

Status kandidata stiče se podnošenjem individualne prijave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno od 14.-28. aprila 2017. godine.

 

Više informacija..