Međunarodna konferencija WIMS 18 na Departmanu za matematiku i informatiku

U periodu od 25. do 27. juna 2018. godine na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu biće održana međunarodna konferencija WIMS'18 (The 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics). Na Konferenciji će učestvovati više od 60 naučnika iz celog sveta, tri svetski poznata eksperta iz ove oblasti održaće pozvana predavanja, a biće održano i pet tutorijala u kojima će biti predstavljene trenutno najaktuelnije istraživačke teme iz oblasti veštačke inteligencije i nauke o podacima. Cilj Konferencije je da se predstave naučni radovi iz aktuelnih istraživanja u oblasti web tehnologija i veštačke inteligencije i njihove primene, kao i da se doktorandima omogući da prikažu svoja istraživanja. U okviru Konferencije biće održane i dve specijalne sekcije  WASA'18 (The 8th Workshop on Applications of Software Agents) i BigData'18 (The 1st Workshop on Big Data).