Program Matematičkih subota za 27.01.

Program Matematičkih subota za 27.01.

 

10.00. Boris Šobot: Kongruencije 

12.00. Anna Slivkova: Kineska teorema o ostacima