Program Matematičkih subota za 10.02.

Program Matematičkih subota za 10.2.

 

10.00. Danijela Mitrović: Funkcije teorije brojeva; 

 

12.00. Boris Šobot: Sistemi ostataka.