Program Matematičkih subota za 7.10.

Program Matematičkih subota za 7.10.

 

10.00. Vlado Uljarević: Remzijeva teorija na takmičenjima i u naučnom radu
12.00. dr Siniša Crvenković: Dobrodošli u Kuću matematike