Program matematičkih subota za 23. 12.

Raspored predavanja za 23. 12.

 

10.00 Samir Zahirović: Primena kompleksnih brojeva u geometriji 1


12.00 Nikola Sarajlija: Primena kompleksnih brojeva u geometriji 2 

 

Više...